Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

0-3 настай хүүхдийн Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх сарын аян эдгээр өдрүүдэд үргэлжилж байна. Иймд сумдын эмч нар 0-3 настай хүүхдийн үзлэгийг үзлэгийн тайланг 11 сарын 05-ны дотор Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс g_yyriintuya@yahoo.com хаягаар явуулна уу.

Үзлэгийн маягтыг татаж авахаар байрууллаа.
Маягт, албан бичгийг энд дарж татаж авна уу

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment