"Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний сургагч багш бэлдэх сургалт болно

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 127 тоот тушаалаар орон даяар "Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа билээ. Энэхүү арга хэмжээний сургагч багш бэлтгэх сургалт 07-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдах тул Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга эрхлэгч нар холбогдох мэргэжилтнийг оролцуулна уу

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment