"Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулж буй сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн анхааралд

"Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулж буй сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүд хуваарилагдсан Эрүүл мэндийн газрын ажлын хэсгийн гишүүдтэй тогтмол харилцаатай ажиллаж, тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлж ажиллана уу.

 
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment