Сумдын эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

"Хавдрын эсрэг үндэсний аян" 2015 оны 05-р сарын 10-15-ны өдрүүдэд Булган аймагт зохион байгуулагдана. Зохион байгуулалттай холбоотой мэдээллийг хүргүүлж байна.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment