"ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ - ЗӨВ ТУС" АЯНЫ ХҮРЭЭНД

Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёлын газартай хамтран 29 ажил, үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж эхэллээ.
Аяны хүрээнд Баян-Агт сумын Эрүүл мэндийн төвд эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.       
        Баян-Агт, Сайхан сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн ажилчдад “Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах”, эмийн сангийн эрхлэгч нарт “Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах” хяналтын хуудсыг сурталчлан таниуллаа


БУЛГАН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment