Улаанбурхан өвчний нэмэлт дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын А/226 дугаар захирамж


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment