“Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл” –ийн хүрээнд сургалт зохион байгуулагдлаа.     Òºñëèéí õ¿ðýýíä 2016 оны 08 дүгээр сарын 26-ны өдөр 4 дэх сургалт буюу Шинэ болон дахин сэргэж буй халдвар, Хүүхдийн хавдар сэдвээр сургалтыг тус төслийн ахлах зөвлөх, Анагаах ухааны доктор Охара Хироши болон Японы Анагаах ухааны үндэсний төвийн хүүхдийн эмч Хироуки Шичино нар хийлээ. Сургалтанд Орхон болон Булган аймгийн 52 эмч, мэргэжилтэн оролцов.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment