ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРТ

Эрүүл мэндийн газрын даргын 2017 оны А05 дугаар тушаалыг хүргүүлж байна. Тушаалыг хэрэгжүүлэх талаар удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллахыг зөвлөж байна.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment