Архангай аймгийн Бүсийн семинарт оролцлоо

Архангай аймагт "Нийгмийн Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт" бүсийн уулзалт, семинар 2010 оны 10 сарын 22-24-ны өдрүүдэд зохион байгууллагдлаа. Энэ уулзалтанд Булган аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төлөөлөл оролцож ирлээ.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment