Тендерийн урилга

2014 оны 01 дугаар сарын 20  Булган  аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах нээлттэй  тендер  шалгаруулалт

.                                     Тендер шалгаруулалтын дугаар: 2014/01

                       
           
[Булган  аймгийн Эрүүл мэндийн газар] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл]ийг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөгөөр, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн [45] хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: 100 сая - 420 сая төгрөгөөс доошгүй
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: / 2012 оны жилийн эцэс, 2013 оны 3-р улирлын тайлан / .
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:  350 сая
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: /Эм,эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл /

Тендерийн хамт [гэрээний үнийн дүнгийн нэг хувьтай тэнцэх  5,199,765,4 төгрөгийн  эсхүл түүнтэй тэнцүү чөлөөтэй хөрвөх валютын дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2014 оны 02 дүгээр сарын 19- ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг ЭМГ-ын сургалтын танхимд  2014 оны  02 дүгээр сарын 19 - ны өдрийн  11 цаг 50
 минутанд  нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
        Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд 10.0 хувийн давуу эрх олгоно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.[Захиалагчийн тодорхой хаяг :
(Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Тус газрын Эмийн бодлогын хэрэгжилт, чанар аюулгүй байдал
хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Баасансүрэн Утас: 95793999, 93037579
И-мэйл: emg_baasansyren@yahoo.com
Факс: 70342455
Булган аймгийн  Төрийн сан банк
Эрүүл мэндийн газрын данс -040020001
РД-9011285

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment