Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт!!!!

"ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр"-ийг угтаж зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн байгууллагуудад хавсралтаар хүргүүлж байна.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment