Эрүүл мэндийн газарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар 2010 онд нийтдээ 19 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж, үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment