Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс


Ажиллах чиг үүрэг:
  • Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс эрт сэрэмжлүүлэх, тандалт, хариу арга хэмжээг цаг алдалгүй зохион байгуулах, тухайн нөхцөлд үнэлэлт дүгнэлт өгч тайлагнан ажиллана.
  • Хүн амын аюулгүй таатай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй орчны бохирдолыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр бусад орон нутгийн байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж хамтран ажиллана.
  • Өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийг хамгаалах, бэхжүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвөлгөө өгөх, эцэг эхүүд болон тухайн харъяалах байгууллагуудтэй нь хамтран ажиллана.
  • Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар шат дараалсан арга хэмжээг авч, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана. 

Print Friendly and PDF

2 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete