"Нийгмийн Эрүүл мэнд - Нийтийн биеийн тамирыг дэмжих жил"-ийн ажлыг зохион байгуулах тухай удирдамжийг сайтанд байрлууллаа

"Нийгмийн Эрүүл мэнд - Нийтийн биеийн тамирыг дэмжих жил"-ийн ажлыг зохион байгуулах тухай удирдамж төлөвлөгөөг сайтанд байрлууллаа. Албан байгуууллагууд мэдээллийн сайтад байх доорх контент руу орж мэдээллийн татаж авна уу.


Удирдамж төлөвлөгөөг ЭНД дарж татаж авна уу

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment