"Эрүүл мэнд эрх зүйн боловсрол" аяны удирдамж

Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүй дотоод хэргийн яамны хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй "Эрүүл мэнд эрх зүйн боловсрол" нэг сарын аяны удирдамжийг нийтэллээ.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment