"Эмнэлэг бүрт интернет" төслийг хэрэгжүүлэх тухай

"Эмнэлэг бүрт интернет" төслийг хэрэгжүүлэх тухай мэдээллийг Сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн дарга, эрхлэгч нарт хүргүүлж байна.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment