Эрүүл мэндийн газрын даргын 2012 оны 53 тоот тушаалыг байрлууллаа

Эрүүл мэндийн газрын даргын 2012 оны 53 тоот тушаалтай танилцаж, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллана уу.ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment