Эрүүл мэндийн төвийн дарга нарын анхааралд...

Доорх албан бичгийг сумын Засаг дарга нартаа яаралтай хүргүүлнэ үү.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment