Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн анхааралд!!!

Хавдар судлалын үндэсний төвийн 2012 оны 651 тоот албан бичгийг байрлууллаа. Холбогдох мэргэжилтнүүд танилцаад Эрдэм шинжилгээний хуралд идэвхитэй оролцоно уу.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment