Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргоникийн ерөнхий шаардлага

Жил бүрийн аравдугаар сарын 14-нд Дэлхийн стандартын өдөр тохиодог бөгөөд Монгол Улсад 1997 оноос хойш энэ өдрийг Стандарт, Хэмжил зүйн ажилтны өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Стандарын өдрийн хүрээнд албан байгууллагууд "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргоникийн ерөнхий шаардлага"-ыг татан авч хэрэгжүүлж ажиллана уу
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment