"Тамхины хяналтын тухай хууль" 03 сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэнэ

Тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавраас хүн амыг хамгаалах зорилго бүхий тамхины хяналтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах "Тамхины хяналтын тухай" хуулийг татаж авахаар байрлууллаа. Тус хууль 2013 оны 03 сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэнэ

Тамхины хяналтын тухай хуулийг ЭНД дарж татаж авна уу.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment