Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар гарлаа

 
Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 36 тоот тушаалаар батлагдан гарлаа. Загварын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд тэмдэгийг өөрийн байгууллагад байршуулан мөрдөж ажиллана уу. Харъяа эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар шуурхай арга хэмжээ аван тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг мэдэгдэж байна.


 БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

 

 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment