Мэдээлэл ирүүлэх тухай

 Баярын өдрүүдийн үеэр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний байдлыг үнэлэх зорилгоор 2013 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2013 оны 02 -р дугаар сарын 14-нийг хүртэл 4 өдрийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах болсон тул хавсралт хүснэгтээр мэдээллийг ирүүлнэ үүЭДИЙН ЗАСАГ, УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment