Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө өгөхөд баримтлах 15 зарчим

Эмч мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө өгөхөд баримтлах зарчмуудыг "JFPR9115-MON" техник туслалцааны төсөлтэй хамтран гаргасан байна. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд өөрсдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэвшил болгон мөрдөж ажиллана ууЭНД дарж татаж авна уу

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment