2013 онд хийгдэх төлөвлөгөөт шалгалтын тухай

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2013 онд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг олон нийтэд 2012 оны 12 дугаар сард зарласан юм. Энэ тухай мэдээлэл нь Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын www.inspection.gov.mn цахим хуудаст байгаа болно.
Цахим хуудасны хяналт шалгалт хавтасны  хяналт шалгалтын төлөвлөгөө гэсэн хэсэг руу орж Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2013 онд шалгах объектын жагсаалтаас Булган аймгийг сонгож орно.  Excel программын ЕМВ / эрүүл мэндийн байгууллага / sheet руу ороход шалгагдах байгууллагын нэр, шалгах хугацаа зэрэг мэдээллийг авах боломжтой. Мөн сургалт хийгдэх байгууллага, зөвлөн туслах үйлчилгээ авах байгууллагын нэр, хугацааг ч мэдэж болно.
 

 Хяналтын хуудас булан руу орж  шалгагдах хяналтын хуудастайгаа  танилцаж, татаж авах боломжтой юм.   Мэдээлэл авах утас: 70342749,  93040202


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment