Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга эрхлэгч нарт

   Эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүгийн ажилтнуудад урамшуулал олгох, хариуцлага тооцох тухай.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment