“БРУЦЕЛЛЁЗ БОЛОН ЗООНОЗЫН ХАЛДВАРТАЙ ТЭМЦЭХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Сургалтын үеэр
  Швейцарын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй “Малын эрүүл мэнд” төсөл, ХӨСҮТ, МЭХ, аймгийн ЭМГ, ХХААЖДҮГ хамтран “Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, ЭМС-ын 2010 оны 101 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Бруцеллёз болон зоонозын халдвартай тэмцэх нь сэдэвт сургалтыг 2013 оны 08 сарын 11-12-ны өдрүүдэд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сургалтын танхимд 2 өдөр амжилттай зохион байгууллаа. 
         Уг сургалтанд сумдын СДЭ, ЭМТ-ийн их эмч, лаборант, МЭҮТ-ын малын эмч нар болон аймгийн ЭМГ, ХХААЖДҮГ, АНЭ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд нийт 56 хүн хамрагдлаа. Лабораторийн дадлага ажил
 НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment