Баярын өдрүүдэд Эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлэн байдлыг ханган ажиллах зөвлөмж

Баярын өдрүүдэд Эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлэн байдлыг ханган ажиллах Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тоотыг хүргүүлж байна.
Эрүүл мэндийн сайдын 1а/5739 тоот тушаалыг ЭНД дарж татаж авна уу

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment