Элэгний халдвараас сэргийлье!!!

Номхон далайн баруун эргийн бүсийн Дархлаажуулалтын 7 хоногийг 2014 оны 04 сарын 21-27-ны өдрүүдэд  В вируст гепатитын халдвар, элэгний хавдраас сэргийлье" уриатайгаар тэмдэглэж байна.

Элэгний халдвараас сэргийлэх хамгийн чухал арга хэлбэр нь В вируст гепатитын эсрэг вакцины төрөх тунгийн хамралтыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Шинэ төрсөн нярай хүүхдийг 24 цагийн дотор “В вируст гепатитын вакцин”- р  заавал дархлаажуулснаар  элэгний халдвараас  хамгаалж чаддаг байна.
Иймд та бүхэн энэхүү  сургалт сурталчилгааны  материалыг ажилдаа өргөн  хэрэглэнэ үү. 


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment