ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРТ

Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 470 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зөвлөмж хүргүүлж байна.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment