Эрүүл мэндийн газрын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байрлууллаа.

Энд дарж татаж авч үзнэ үү

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment