Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны  48 дугаар тушаал “Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх стратеги” –ийг  хэрэгжүүлэх зорилгоор эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх аяныг  “Антибиотикийн  даслаас урьдчилан сэргийлье” уриан дор  2014 оны 09 дүгээр  сарын 01-нээс  30-ний  хооронд   зохион байгуулж байна.

Орон нутагт “Антибиотикийн  даслаас урьдчилан сэргийлье” аяныг зохион байгуулах ажлын удирдамжийг хүргүүллээ. 
 ЭМЯ-аас бэлтгэн гаргасан “ Иргэнд эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг  олгох 5 цуврал  нэвтрүүлэг”-ийг ЭНД дарж татан аван, үйлчилгээний заалны дэлгэцээр  тогтмол цагт нэвтрүүлэн ажиллана уу.
 Зохион байгуулсан ажлын  тайланг  ЭМГ-ын  Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст 10 дугаар сарын 05- ны дотор ирүүлнэ үү.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment