Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 127 тоот тушаалаар иргэн бүрт чиглэсэн эрүүл мэндийн зөв хэвшил төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох "Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд 7-р сараас эхлэн Эрүүл мэндийн дэмжих сангийн санхүүжилтээр амжилттай хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Энэ хугацаанд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайланг 10-р сарын 20-ны дотор Эрүүл мэндийн газарт ирүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Тайлан бичих зааварчилгааг ЭНД дарж татаж авна уу.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment