“Эрүүл аз жаргалтай амьдралын төлөө” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

“Архигүй Булган” хөтөлбөр, “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор “Эрүүл аз жаргалтай амьдралын төлөө” сэдэвт сургалтыг Аймгийн Хууль зүйн хэлтэс , Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар хамтран зохион байгууллаа.
Булган сумын  согтуугаар жолоо барьсан, захиргааны зөрчил гаргасан 53 жолоо нарт  Эрүүл мэндийн газраас жолоочийн эмийн хайрцагт байх нэн шаардлагатай  нийтлэг хэрэглэдэг  эмүүдийг сэтгэлийн дэм болгон өгсөн нь иргэдийн талархалыг хүлээлээ.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment