“Хүлээж суулгүй хүрч үйлчиллээ”

Булган сумын Буриадын хорооны хэвтрийн болон өөрөө өөртөө үйлчлэх чадваргүй ахмадуудад ЭМГ-ын мэргэжилтэнүүд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, сэтгэл зүйн зөвөлгөө өглөө.
Энэ үеэр хэвтрийн өвчтөнүүдийг асарч сувилах арга зүй, өдөр тутмын бүтээлч үйл ажиллагааны дасгал, хөдөлгөөнийг асран хамгаалагчид зааж сургасан.
Ахмадуудад Гэрийн эмийн санг бүрдүүлэн нийтлэг хэрэглэдэг эмүүдийг сэтгэлийн дэм болгон өгсөн нь ахмадуудын талархалыг хүлээлээ. ЭМГ-аас зохион байгуулсан дээрх ажлууднь улирал бүр тогтмол зохион байгуулах

аар боллоо.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment