Ойрын 5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Булган аймгийн УЦУОША-наас сумдын ойрын 5 хоногын цаг агаарын мэдээг гаргасан байна.


 Эх сурвалж: http://www.icc.mn/aimag/Bulgan/

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment