"Хамгийн чухал нь - Эрүүл мэнд" спортын их наадамд оролцох тухай

Монгол улсын Эрүүл мэндийн салбарын "Хамгийн чухал нь - Эрүүл мэнд" спортын анхдугаар их наадамд оролцох баг тамирчдын бүрэлдэхүүнд Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас оролцох тамирчдын бэлтгэл ажлыг хангах албан бичгийг хүргүүлж байна.


Тамирчин оролцуулах албан бичгийг тухайн сумд руу мэйл-ээр явуулсан болно.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment