ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ

    Салбар хоорондын ажлын уялдааг сайжруулах зорилтын хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2015 онд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Боловсролын газар, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба, Булган Мээж ХХК-тай 43 ажил арга хэмжээг хамтран зохион байгууллахаар гэрээ байгууллаа.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment