Осголт хөлдөлтийн үед үзүүлэх анхан шатны тусламж үйлчилгээ

Хүйтний улмаас хөлдөж, осгосон үед үзүүлэх анхан шатны тусламж үйлчилгээний хичээлийг байрлууллаа. 
 
Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж from E-Gazarchin Online University

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment