СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГАҮйл ажиллагааны нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр  тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хувийн  хэвшлийн  Эрүүл  мэндийн  байгууллагуудын сонгон шалгаруулалт
1.    Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хувийн  хэвшлийн  эрүүл  мэндийн  байгууллагуудыг  дараах тусламж үйлчилгээний чиглэлээр сонгон  шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Үүнд:
-       Дотор
-       Мэдрэл
-       Эмэгтэйчүүд
-       Хүүхэд
-       Ахмад
2.    Сонгон шалгаруулалтанд оролцох сонирхолтой  Эрүүл  мэндийн  байгууллагууд  холбогдох баримт бичгийг  Эрүүл  мэндийн сайдын 2015 оны 131дүгээр тушаалын дагуу   бүрдүүлэн,  2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 18.00 цагаас өмнө аймгийн Эрүүл мэндийн газарт ирүүлнэ үү.   
3.    Сонгон  шалгаруулалтанд оролцоход бүрдүүлэх материалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэндийн газрын  www. emgbulgan.mn цахим хуудас болон  95661718 утаснаас авах боломжтой.
http://www.legalinfo.mn/annex/details/2376?lawid=2650
http://www.moh.mn/downloads/erkhzui/tushaal-2015/2015-131.pdf#page=1&zoom=auto,-125,848
БУЛГАН АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР.

Print Friendly and PDF

1 comment: