ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАР /MERS-CoV/

         БНСУ-д нийт 87 лабораториор батлагдсан тохиолдол бүртгэгдэж, 6 хүн нас барсан байна. Бусан хотоос анхны тохиолдол мэдээлэгдсэн байна. 2,508 ойрын хавьтлыг (2,350 гэрт, 158 эмнэлэгт) илрүүлэн хяналтад авсан. Батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн 6 эмнэлэг, онош батлагдахаас өмнө хүмүүсийн хандсан нийт 24 эмнэлгийн жагсаалт гаргажээ. Тус улсад сургууль хаах арга хэмжээ авсан байна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment