Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тээврийн хэрэгсэл жолоодож буй нийт жолооч нарын анхааралд!!!!!

Эрүүл мэнд, спортын яамнаас салбарын нийт эрүүл мэндийн байгууллагуудад дараах албан даалгаврыг хүргүүлж байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment