Нэгдсэн эмнэлэгийн халдвартын тасагт touch дэлгэцтэй, I5 үзүүлэлттэй нөүтбүүкийг гардууллаа

    Халдварт өвчний эрсдлээс хүн ардаа хамгаалахад урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг сайжруулах, халдварт өвчин дэгдсэн онцгой байдлын үед яаралтай мэдээллийг түргэн шуурхай түгээх зорилгоор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн халдвартын тасагт touch дэлгэцтэй, I5 үзүүлэлттэй нөүтбүүкийг гардууллаа.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment