БЗХӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулагдлаа.

БЗХӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэг үзлэгийн хүрээг өргөтгөх, эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Эрүүл аз жаргалтай амьдралд хамтдаа” төслийг “Монгол эм импекс” концерний санхүүжилтээр аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, “Булган эм хангамж” ХХК нар амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
Төслийн хүрээнд Бугат, Орхон, Орхон сумын Халиун баг, Хишиг-Өндөр, Хишиг-Өндөр сумын Жаргалант баг, Хангал сум, Хялганат тосгон, Сэлэнгэ, Сэлэнгэ сумын 2-р багийн нийт 747 иргэдэд БЗХӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн явуулын сургалт сурталчилгааг зохион байгууллаа.
Үзлэгээр өвчтэй илэрсэн иргэдэд эмчилгээ зааж, зөвөлгөө өгөн, хямдралтай эмийн үйлчилгээг “Монгол эм импекс” концерн үзүүлж, үзлэгт хамрагдсан иргэдийг витаминжуулалтанд хамруулан, бэлгэвч, сурталчилгааны материал тараалаа.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment