"Гамшгийн үеийн бэлэн байдал"-ын улсын үзлэг эдгээр өдрүүдэд Булган аймагт явагдаж байна

"Гамшигын үеийн бэлэн байдал"-ын улсын үзлэг 2015 оны 11-р сарын 30-ны өдрөөс Булган аймагт явагдаж байна. Аймгийн онцгой комиссын албадууд, мэргэжлийн ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд ажлын амжилтыг хүсье.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЛБА

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment