ОЛОН УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ.

         Тэртээ 1946 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр "Хүн бүрт хүн болж төрсөнийхөө хувьд эдлэх заяамал эрх байдаг бөгөөд тэр эрхийг нь хэн ч хязгаарлах, зөрчих, халдах эрхгүй" гэдгийг баталгаажуулсан баримт бичиг болох Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсан юм. Иймийн учир эл өдрийг дэлхий нийт "Хүний эрхийн өдөр" болгон тэмдэглэж хэвшсэн юм.

Орчин үеийн гэр бүл гэдэгт бид гэдэгт шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээлэлд итгэдэг, гэр бүлдээ хүйсийн тэгш байдлыг эрхэмлэдэг, хүчирхийлэл, ялгаварлалаас ангид, гишүүн бүрт ээлтэй, хайр, хүндэтгэл, итгэлд суурилсан гэр бүлийг ойлгож байна. Иймд бид өөрийн хуудсаараа дамжуулж хүний эрхийн талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэхийг хичээдэг юм.
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс бэлтгэсэн доорх зурагт хуудас танай ГЭР БҮЛ-ийн хүний эрхийн талаарх мэдлэгийг тэлнэ гэдэгт итгэж байна
 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment