Ойрын өдрүүдийн цаг агаарын төлөв

2016 оны 01-р сарын 04-08-ны өдрүүдийн цаг агаарын мэдээ
Эх сурвал: БАУЦУОША

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment