ХӨСҮТ, Томуугийн үндэсний төвийн багийнхан манай аймагт дэмжлэгт хяналт хийлээ.
2016 оны 02 сарын 16-аас 17-ны өдрүүдэд ХӨСҮТ, ТҮТ-ийн халдвар судлагч их эмч, НЭМ-ийн магистр Д.Оюунгэрэл, САЭЭТ-ийн их эмч н.Ууганчимэг нар манай аймгийн II-р зэрэглэлийн томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдэд дэмжлэгт хяналтыг хийлээ.

        Дэмжлэгт хяналтын багийнхан Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасаг, статистик бүртгэл мэдээллийн тасаг, ЯТТ-ийн тасаг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, ТХТН-ийн үйл ажиллагаа, аудио хуралд оролцсон байдал, FIS системийн ашиглалтын байдал зэрэгт хяналт хийлээ.
  ЭМС-ын 2014 оны 358 тоот тушаалаар томуугийн тандалтын тогтолцоо, томуугийн тандалтын мэдээ мэдээлэл , томуу, ТТӨ-ий эмчилгээ, эмнэлзүйн талаар хичээл бэлдэж, ТХТН-үүдийн нийт 30 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдэд сургалт зохион байгуулав.
      

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment