2015-2016 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах төгсөлтийн дараах сургалтын хуваарь

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 4-р сарын 08-ны өдрийн А/111 дүгээр тушаалаар батлагдсан 2016-2017 оны хичээлийн жилд төрийн сангаар суралцах эмч эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын хяналтын тоог байршуулж байна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment