Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг сунгасан тухай      Булган аймгийн Засаг даргын 2016 оны 04 сарын 08, 14 дүгээр  өдрын а/157, а/176 дугаар захирамжууд
 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment